Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 01-10-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 27 Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 4905
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 01η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Γ ΦΑΣΗ».2. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου οικισμών Ακροποταμιάς και Βελανιδιάς του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

  3. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».

  4. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Κλειδιού Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».

  5. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».

  6. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση οδού στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς στην περιοχή Κουτσουρέϊκα – Ράχη».

  7. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Μάραθο Διασέλλου».

  8. Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2018.

  9. Σχετικά με τον ορισμό δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής κατά του δήμου από τις κ. κ. Πλακιά Δήμητρα και Τσιάφη – Καφρίτσα Χρυσούλα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος