Έργα (ενταγμένα/υπό υλοποίηση)

Η σελίδα αυτή βρίσκεται υπό ενημέρωση.


Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA “ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020”
Άξονας Προτεραιότητας 1: Προώθηση του περιβάλλοντος, αειφόρων μεταφορών και δημοσίων υποδομών
Θεματική Προτεραιότητα 1c: Προώθηση βιώσιμων δικτύων και υπηρεσιών μεταφορών, πληροφοριών και επικοινωνιών και επένδυση στα διασυνοριακά συστήματα και παροχές υδάτων, αποβλήτων και ενέργειας.
Ειδικός Στόχος 1.1: Αύξηση της ικανότητας των διασυνοριακών υποδομών στις μεταφορές και τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων.

Project Title: EXTROVERT ROADS – MUNICIPAL ROADS RESTORATION TO ELIMINATE ISOLATION OF MOUNTAINOUS AND DISADVANTAGED REGIONS
Τίτλος Έργου: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΔΡΟΜΟΙ – Αποκατάσταση δημοτικών δρόμων για εξάλειψη της απομόνωσης ορεινών και μη προνομιούχων περιοχών
Δικαιούχοι: Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΕΛΛΑΔΑ), Δήμος Δρόπολης (ΑΛΒΑΝΙΑ)
Συνολικός Π/Υ Έργου: 953.104,00 €
Π/Υ Δήμου Γ. Καραϊσκάκη: 715.922,50 €
Χρηματοδότηση: 85% Κοινοτικοί Πόροι, 15% Εθνικοί Πόροι
Website: www.extrovertroads.com