Πρόγραμμα Καλλικράτης – Δημοτικές Ενότητες

Ο νέος καλλικρατικός Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη συστάθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης με συνένωση των Δήμων Ηρακλείας, Γεωργίου Καραϊσκάκη, και Τετραφυλίας, οι οποίοι καταργήθηκαν.

Έδρα του Δήμου ορίστηκε η Άνω Καλεντίνη και ιστορική έδρα οι Πηγές Τετραφυλίας.

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη έχει χαρακτηριστεί ως ορεινός και η συνολική του έκταση υπολογίζεται στα 463.889 στρέμματα.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο πληθυσμός του Δήμου ανερχόταν στους 9.016 κατοίκους, ενώ σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός ανέρχεται στους 6.089 κατοίκους.

Η εδαφική περιφέρεια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενωμένων Δήμων Ηρακλείας, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Τετραφυλίας. Οι καταργηθέντες δήμοι αποτελούν πλέον τις Δημοτικές Ενότητες του νέου δήμου, ενώ τα τοπικά διαμερίσματα των καταργηθέντων δήμων μετονομάζονται σε Τοπικές Κοινότητες.

Έτσι, ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη αποτελείται από τις εξής Δημοτικές Ενότητες:

  1. Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας, αποτελούμενη από 25 οικισμούς, οι οποίοι κατανέμονται στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Βελεντζικού, Διχομοιρίου, Ρετσιανών.
  2. Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη, αποτελούμενη από 20 οικισμούς, οι οποίοι κατανέμονται στις Τοπικές Κοινότητες Διασέλλου, Δημαριού, Κλειδίου, Πέτρας, Σκουληκαριάς.
  3. Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας, αποτελούμενη από 41 οικισμούς, οι οποίοι κατανέμονται στις Τοπικές Κοινότητες Αστροχωρίου, Ελάτης, Καστανέας, Μεγαλόχαρης, Μεσοπύργου, Μηλιανών, Πηγών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη, όπως ορίζει το πρόγραμμα Καλλικράτης για  δήμους με πληθυσμό από 5.001 έως 10.000 κατοίκους.

Στις πρώτες δημοτικές εκλογές για τον ενοποιημένο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη Δήμαρχος εκλέχθηκε ο  κ. Γαλλίκας Δημήτριος του Νικολάου με τον συνδυασμό “ΡΑΔΟΒΥΖΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”, ενώ με τις εκλογές του 2014 Δήμαρχος αναδείχθηκε ο κ. Μίγδος Περικλής του Αχιλλέα με τον συνδυασμό «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» – Ανεξάρτητη Ενωτική Δημοτική Κίνηση.