Θέματα 2ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας δημοτικής αρχής(για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2024)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 30 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1403
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Πληροφορίες Κ. Ρούσσας
Τηλ.: 2681360816
Email: kp120165@gmail.com

ΠΡΟΣ: 1.Tα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

          2.Τους  Προέδρους των Δημοτικών κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 2ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας δημοτικής αρχής του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 09η Μαΐου 2024 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύουν, με μοναδικό θέμα συζήτησης:

Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2024

Α. Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από δημοτικούς συμβούλους προερχόμενους από τις λοιπές παρατάξεις (μέχρι 7)

  1. Σχετικά με την ύδρευση και το έργο «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
  2. Σχετικά με τα εκτελούμενα έργα υποδομής στην επικράτεια του Δήμου.

Β. Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (μέχρι 2).

  1. Σχετικά με το αρδευτικό, τον καθαρισμό των δεξαμενών ύδρευσης και την κοπή χόρτων στην κοινότητα Μηλιανών
  2. Σχετικά με την εξέλιξη των γεωτρήσεων στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης, καθώς και την αποπεράτωση του οδικού δικτύου στην περιοχή Λιακτσίρα.
  3. Σχετικά με τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης για το δάσος Ελάτης.
  4. Σχετικά με το οδικό δίκτυο της κοινότητας Ρετσιανών και τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος