• Δήμαρχος
  • Αντιδήμαρχοι
  • Δημοτικό Συμβούλιο
  • Τοπικά Συμβούλια & Εκπρόσωποι
  • Δημοτικές Επιτροπές
  • Εκτελεστική Επιτροπή
  • Οικονομική Επιτροπή

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 -2019

Περικλής Μίγδος

Τηλ.: 26813 60801

Email: periklhsmigdos[at]gmail.com

 

Επιπλέον Πληρ.:

Ο Περικλής Μίγδος γεννήθηκε στο Κλειδί Άρτας το έτος 1967. Είναι παντρεμένος με την Μαριάνθη Χάρου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, και έχουν ένα παιδί.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, απόφοιτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. 

Επί σειρά ετών διετέλεσε γραμματέας στο σύλλογο των εν Αθήναις Κλειδιωτών και ήταν εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία Ραδοβυζινών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη.

Στις δημοτικές εκλογές 2014, με ποσοστό 58,21%, εκλέχθηκε Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 -2019

Γαλλίκας Δημήτριος

Τηλ.:

Email: d.gallikas[at]yahoo.gr

Επιπλέον Πληρ.:

 

Αντωνάκης Αιμίλιος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.:

 

Αρκουμάνης Νικηφόρος

Τηλ.:

Email: nik.arkoumanis[at]gmail.com

Επιπλέον Πληρ.:

 

Αποστόλου Χρήστος

Τηλ.:

Email: ika_arta[at]otenet.gr

Επιπλέον Πληρ.:

 

Βασιλείου Βασίλειος

Τηλ.:

Email: vasileiosvasileiou2000[at]gmail.com

Επιπλέον Πληρ.:

 

Γαλύφας Αθανάσιος

Τηλ.:

Email: galifasthan[at]yahoo.gr

Επιπλέον Πληρ.:

 

Γεωργάρας Δημήτριος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.:

 

Καλαμπόκης Παναγιώτης

Τηλ.:

Email: panoskala1970[at]gmail.com

Επιπλέον Πληρ.:

 

Καπάρος Βασίλειος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.:

 

Καυκιάς Δημοσθένης

Τηλ.: 26810 83659

Email: dimoskafkias[at]gmail.com

Επιπλέον Πληρ.: Αντιδήμαρχος Ηρακλείας

 

Κουρτέσας Γεώργιος

Τηλ.:

Email: kourtesasgiorgos[at]gmail.com

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Κουφούλης Νικόλαος

Τηλ.: 26853 60304

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Αντιδήμαρχος Τετραφυλίας

 

Μίγδος Νικόλαος

Τηλ.:

Email: nikos.migdow[at]yahoo.gr

Επιπλέον Πληρ.:

 

Πλακούτσης Παναγιώτης

Τηλ.:

Email: panosaint[at]gmail.com

Επιπλέον Πληρ.:

 

Σοφούρης Νικόλαος

Τηλ.: 26813 62405

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Αντιδήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη

 

Τζουμανίκας Χρήστος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.:

 

Κλάγκος Γεώργιος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.:

 

Μάνου Σοφία

Τηλ.:

Email: sofiamanou[at]gmail.com

Επιπλέον Πληρ.:

 

Τσαούσης Αντώνιος

Τηλ.:

Email: antonistsaousis1987[at]gmail.com

Επιπλέον Πληρ.:

 

Χήτας Βασίλειος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Γενικός Αντιδήμαρχος

 

Φελέκης Γεώργιος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 -2019

Γιάννης Χρήστος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αστροχωρίου

 

Λάιος Κυριάκος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ελάτης

 

Θεοδωρής Νικόλαος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς

 

Κοσσυβάκης

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεγαλόχαρης

 

Στασινός Νικόλαος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεσοπύργου

 

Μαρίνης Χριστόφορος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μηλιανών

 

Δήμος Ηλίας

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πηγών

 

Κλάγκος Βασίλειος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Άνω Καλεντίνης

 

Κωνσταντινίδης Ηλίας

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βελεντζικού

 

Νάκος Απόστολος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Διχομοιρίου

 

Χούσου Όλγα

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ρετσιανών

 

Τσιγαρίδας Ευάγγελος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Διασέλλου

 

Τάτσης Δημήτριος

Τηλ.:

Email: dimitristatsis1975[at]gmail.com

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πέτρας

 

Γώγος Κων/νος

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου

 

Μαλτέζος Αριστοτέλης

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δημαριού

 

Μάνου-Μπάκου Μαρία

Τηλ.:

Email:

Επιπλέον Πληρ.: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Σκουληκαριάς

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018 και ισχύει).

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντάσσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου,

β) ελέγχει την υλοποίηση του Προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο,

γ) προελέγχει τον απολογισμό του Δήμου,

δ1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

δ2) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,

ε) καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,

στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.,

ζ) εισηγείται προς το Δ.Σ. την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,

η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,

θ) εισηγείται στο Δ.Σ. ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου και παρακολουθεί την υλοποίησή του και ενημερώνει το Δ.Σ.,

ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

ια) εισηγείται στο Δ.Σ. τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά,

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο Δ.Σ. για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό,

ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, για τη νομική κάλυψη και εκπροσώπηση του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) μέλη.

Πρακτικό εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής (Απόφαση Δ.Σ. 05/03/2017)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση