Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

ΚΕΠ Δ.Ε. Ηρακλείας – Κτήριο Δημαρχείου
Διεύθυνση: Άνω Καλεντίνη Άρτας, Τ.Κ.47044
Τηλέφωνο: 26813 60813 & 26813 60814
email: d.irakleias-artis@kep.gov.gr

ΚΕΠ Δ.Ε. Γ. Καραϊσκάκη – Νέο Κτήριο Δημαρχείου
Διεύθυνση: Διάσελλο Άρτας, Τ.Κ. 47044
Τηλέφωνο: 26813 62412 & 26813 62413
email:  d.gkaraiskaki@kep.gov.gr

ΚΕΠ Δ.Ε. Τετραφυλίας – Παλιό Δημαρχείο
Διεύθυνση: Αστροχώρι Άρτας, Τ.Κ. 47044
Τηλέφωνο: 26853 60308 & 26853 60309
email: d.tetrafylias@kep.gov.gr