Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 23-07-2021(κατεπείγουσα συνεδρίαση)

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 23 Ιουλίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2693
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, σήμερα την 23η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 12:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης από Δημαριό προς Τατσέικα».
  2. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή δικτύου ύδρευσης προς Δομοσκό της Τ. Κ. Διασέλου».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω διακοπής της υδροδότησης στις ανωτέρω περιοχές.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος