Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 06-09-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  02 Σεπτεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3193
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 06η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Σύνταξη σχεδίου 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 του δήμου.
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών τελών ΚΤΕΟ οχημάτων του δήμου.
 4. Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την προμήθεια «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών περιβάλλοντος χώρου κτιρίου αγροτικού ιατρείου στον οικισμό Παλαιοχωράκι της Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Λιακτσίρα και Καψάλη της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη».
 9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση των οδικών δικτύων της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 10. Σχετικά με τη διακοπή των εργασιών του έργου «Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 11. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος