Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 04-06-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 31 Μαΐου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1847
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 04η του μήνα Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση συνδιοργάνωσης Δρόμου υπέρ – απόστασης  80χλμ. «ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» από το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη  και την Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας στις 05-06-2021 και εξειδίκευση πίστωσης.
  2. Απαλλαγή υπόλογου από ένταλμα προπληρωμής.
  3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την μίσθωση αναψυκτήριου στον Άγιο Νικόλαο Πηγών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος