Πρόσκληση Δ.Σ. 18-06-2021 (δια περιφοράς συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 14 Ιουνίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 2089
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 18η του μήνα Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση δια περιφοράς που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) μέσω τηλεφώνου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση σύνδεσης στο δίκτυο διανομής της ΔΕΗ των αντλιοστασίων ύδρευσης Ξηροκάμπου και Βαθύ Διάσελο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας