ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: στις 17/9 εκπνέει η προθεσμία για ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Όσοι δημότες οφείλουν τέλη ύδρευσης στον δήμο πρέπει οπωσδήποτε έως την 17η Σεπτεμβρίου να προσέλθουν και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε δόσεις σύμφωνα με τις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 4611/2019 ή να εξοφλήσουν αυτές στο σύνολό τους.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο δήμος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, αποστολή της οφειλής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κλπ.), σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του υπουργείου για τη μη είσπραξη οφειλών.

Άνω Καλεντίνη, 19 Αυγούστου 2019

Ο Δήμαρχος

Περικλής Α. Μίγδος

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
2 Αυγούστου 2019
17 Μαΐου 2019