ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Όσοι δημότες οφείλουν τέλη ύδρευσης στο δήμο, πρέπει οπωσδήποτε έως την 17η Σεπτεμβρίου να προσέλθουν και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε δόσεις σύμφωνα με τις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 4611/2019 ή να εξοφλήσουν αυτές στο σύνολό τους.

Σε διαφορετική περίπτωση ο δήμος θα αναγκαστεί να προβεί σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (αποστολή της οφειλής στην αρμόδια Δ. Ο. Υ., κλπ.).

Άνω Καλεντίνη, 02 Αυγούστου 2019

Ο Δήμαρχος

Περικλής Α.Μίγδος