ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών) για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών της Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Δ.Ε. Τετραφυλίας του Δήμου

Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου σήμερα, Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, οι πίνακες συμμετοχής και κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών) για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών της Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Δ.Ε. Τετραφυλίας του Δήμου σύμφωνα με την οικεία Ανακοίνωση.

Για να δείτε τον πίνακα συμμετοχής, πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης, πατήστε ΕΔΩ