ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δημοτική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη, 20 Μαρτίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1144
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
     

 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης προς τους χρήζοντες βοήθειας και στήριξης κατοίκους του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19, παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη που:

  • δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν
  • χρειάζονται εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης
  • χρειάζονται τη συνδρομή μας στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου
  • επιθυμούν τη διεκπεραίωση αιτημάτων (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ
  • χρειάζονται κάθε άλλη εργασία συναφή με τα ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19

να το δηλώσουν στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη και στα τηλέφωνα:

  1. 2681 3 60818 (Βοήθεια στο Σπίτι – Δ.Ε. Ηρακλείας),
  2. 2685 3 60316 (Βοήθεια στο Σπίτι – Δ.Ε. Τετραφυλίας)
  3. 2681 3 62406 (Βοήθεια στο Σπίτι – Δ.Ε. Γ. Καραϊσκάκη)
  4. 697 9 482040 Περικλής Μίγδος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και Υπεύθυνος Επικοινωνίας Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.

Εάν γνωρίζετε κατοίκους του Δήμου που βρίσκονται σε κατάσταση απορίας, οικονομικής αδυναμίας ή αδυναμίας μετακίνησης και δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση της ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως τους ενημερώσετε και μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία τους για να έρθουμε εμείς σε επαφή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Περικλής Α. Μίγδος