ΠΑΡΑΤΑΣΗ για την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

Από τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη γίνεται γνωστό ότι, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, παρατείνεται για πέντε (5) μήνεςήτοι μέχρι και την 19η/08/2019, η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο: “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας” (Ν. 4563/2018).

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο έργο και να αποκτήσουν πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, περιγράφεται στην αρχική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη εδώ.