Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δύο (2) μηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη  30 Νοεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 6326
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δύο (2) μηνών, και συγκεκριμένα δύο (2) ατόμων Ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εσκαφέα-φορτωτή) για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Δείτε όλη την ανακοίνωση πρόσληψης (ΑΔΑ: 7Δ00Ω9Ξ-ΟΔ8) ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ