Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα: “ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”