Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 31-12-2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 21 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 6735
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 31η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση χώρων πέριξ του δημαρχείου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην Τ. Κ. Ρετσιανών»
  4. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Δρόμου από τον Οικισμό Πλακουτσέϊκα προς Ιερά Μονή Ροβέλιστας».
  5. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2018».
  6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων.
  7. Eγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία «Υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου για την υλοποίηση του ΠΕ3: Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, έργου «EXTROVERT ROADS» του προγράμματος INTERREG IPA II».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος