Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 17-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 13 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 6551
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Τατσαίικα, Ντόβρα Βελεντζικού και Σκουληκαριά».
 2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Σκουληκαριάς της Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.  Κλειδίου της Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Καστανιάς».
 5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου οικισμών Ακροποταμιάς και Βελανιδιάς του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018».
 7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Β΄ φάση
 8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Μάραθο Τ. Κ. Διασέλλου».
 9. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση οδού στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς στην περιοχή Κουτσουρέϊκα – Ράχη».
 10. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μηλιανά προς Αλώνια Τ. Κ. Μηλιανών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 11. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας από την είσοδο μέχρι το κέντρο της Τ. Κ. Πηγών».
 12. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον οικισμό Λαγκάδα της Τ. Κ. Μηλιανών».
 13. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου πλησίον δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Διασέλλου».
 14. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση κτιρίων σχολικών μονάδων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 15. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 16. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2019.
 17. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων για το έτος 2019.
 18. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων έτους 2019 προϋπολογισμού έως του ποσού των 60.000,00 € χωρίς την αξία του Φ. Π. Α. (συνοπτική διαδικασία).
 19. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου.
 20. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση βελτίωση κτιρίων Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2018».
 21. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 22. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος