Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 09-11-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 5 Νοεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 5768
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 9η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον οικισμό Λαγκάδα της Τ. Κ. Μηλιανών».
 2. Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση κτιρίων σχολικών μονάδων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 3. Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου πλησίον δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Διασέλλου».
 4. Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας από την είσοδο μέχρι το κέντρο της Τ. Κ. Πηγών».
 5. Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μηλιανά προς Αλώνια Τ. Κ. Μηλιανών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών.
 7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών.
 8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος έργου.
 9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
 10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Μάραθο Τ. Κ. Διασέλλου».
 11. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Τατσαίϊκα, Ντόβρα Βελεντζικού και Σκουληκαριά».
 12. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Κλειδιού της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 13. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
 14. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου οικισμών ακροποταμιάς και Βελανιδιάς του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 15. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς της Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 16. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Γ΄ φάση».
 17. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή δαπανών επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ.
 18. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή δαπανών επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος