Πρόσκληση για συμμετοχή δύο (2) νέων από τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη στη Δράση της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021»: «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» καλεί τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη να προτείνει έναν νέο και μία νέα, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821».

Η Δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

Πέντε ομάδες, αποτελούμενες η κάθε μια από 40 νέους 18-21 ετών, επιλεγμένους από τους Δήμους που υπέβαλαν πρόταση στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», περιηγούνται στην ευρωπαϊκή ήπειρο σε 5 ξεχωριστές διαδρομές, διάρκειας 15 ημερών η κάθε μία. Οι διαδρομές ακολουθούν θεματικές ενότητες που συνθέτουν την πορεία πριν και μετά την Επανάσταση του 1821.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι νέοι και νέες που θα επιλεγούν, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» της σημερινής Ελλάδας, θα επισκεφθούν ιστορικής σημασίας τόπους (όπου έζησαν και έδρασαν σπουδαίες προσωπικότητες, όπως οι Ι. Καποδίστριας, Α. Κοραής, Ρ. Φεραίος, Α. και Δ. Υψηλάντης, Λόρδος Βύρωνας, Μ. Κάλλας, Ν. Καζαντζάκης, Δ. Μητρόπουλος κλπ.) και τοπόσημα, σύγχρονα μνημεία πανεπιστήμια, σχολεία, μουσεία, πινακοθήκες. Θα γίνουν δεκτοί από τις κατά τόπους επίσημες Ελληνικές Αρχές, θα πάρουν μέρος σε τοπικές εκδηλώσεις, θα συναντήσουν τοπικούς φορείς, θα γνωρίσουν καλές πρακτικές οικολογίας, διαχείρισης νέων μορφών ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων κλπ.

Μετά την ολοκλήρωση των ταξιδιών θα παραχθεί ένα ντοκιμαντέρ – οδοιπορικό, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις των 200 νέων.

Υποχρεώσεις Νέων

Οι νέοι επιλέγονται για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» της σημερινής Ελλάδας. Στη διάρκεια του ταξιδιού τους θα αναλάβουν ένα απαιτητικό έργο, για αυτό πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ενδιαφέρον για τις εξελίξεις σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπλέον, οι νέοι στη διάρκεια του ταξιδιού θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο και παρουσία, να συμμορφώνονται απόλυτα με τους κανονισμούς και τα ωράρια του προγράμματος, να ακολουθούν τις οδηγίες των συνοδών τους ως προς την υλοποίηση του προγράμματος και των διαφόρων δραστηριοτήτων, και γενικότερα να επιδεικνύουν καλή κοινωνική συμπεριφορά. Για την αποδοχή των πιο πάνω, θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ των νέων και της Επιτροπής.

Στόχος είναι να αναδειχθεί το καλύτερο πρόσωπο της χώρας μας.

Οι 5 Διαδρομές

Όλες οι διαδρομές ξεκινούν από την Αθήνα. Κάθε ομάδα συνοδεύεται από ικανό αριθμό συνοδών, ενώ όλα τα έξοδα μετακίνησης, φιλοξενίας, εισόδου σε μουσεία κλπ. καλύπτονται από την Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021».
1η Διαδρομή «Στα Βήματα Πρωτεργατών του Νεοελληνικού Κράτους» (Απρίλιος 2021).
2η Διαδρομή «Ο Χάρτης του Φιλελληνισμού» (Μάιος 2021).
3η Διαδρομή «Η Ελληνική Διασπορά στην Ευρώπη (πριν και μετά το 1821)» (Ιούλιος 2021).
4η Διαδρομή «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Ελληνική Επανάσταση» (Σεπτέμβριος 2021).
5η Διαδρομή «Η Ελληνική Επανάσταση και οι Επαναστάσεις των Αρχών του 19ου αιώνα» (Οκτώβριος 2021).

Επιλογή Νέων

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη θα προτείνει έναν νέο και μία νέα ως υποψήφιους για να συμμετάσχουν στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»,  οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις:
1. Να είναι 18-21 ετών: την 1/1/2021 να έχουν κλείσει τα 18 (γεννημένοι πριν τις 31/12/2002) και στις 31/12/2021 να μην έχουν κλείσει τα 21 (γεννημένοι μετά την 31/12/2000)
2. Να έχουν απολυτήριο λυκείου
3. Να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1. Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας εκτιμάται ως προσόν.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους αποδεικτικά στοιχεία των ανωτέρω προϋποθέσεων, η έλλειψη των οποίων επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής στο info@gkaraiskakis.gr με την ένδειξη «Συμμετοχή στη δράση “Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821”» έως την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12η μεσημβρινή. Αίτηση η οποία θα αποσταλεί μετά από την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δεν θα γίνει δεκτή.

Σε περίπτωση απουσίας δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι νέοι μπορούν να προσέρχονται, κατόπιν ραντεβού και το αργότερο μέχρι την ως άνω αναφερόμενη προθεσμία, στα ΚΕΠ Αστροχωρίου, Διασέλλου και Άνω Καλεντίνης, προκειμένου να συμπληρώσουν χειρόγραφα και να υποβάλουν επιτόπου την αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα θα εξεταστούν και θα προταθούν στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» οι δύο τελικοί υποψήφιοι συμμετέχοντες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

H Επιτροπή «Ελλάδα 2021» θα επιλέξει στη συνέχεια, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων όλων των προτεινόμενων από τους Δήμους υποψηφίων, τους 200 νέους και νέες που θα συμμετάσχουν τελικά στη δράση υπογράφοντας σχετικό συμφωνητικό με την Επιτροπή.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ