Πρόσκληση Δ.Σ. 29-09-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη, 25 Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.:  4870
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ορισμός υπόλογων ταμειακής διαχείρισης λογαριασμών του δήμου και ορισμός διαχειριστών του δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος