Πρόσκληση Δ.Σ. 28-12-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 23 Δεκεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 4453
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως την 28η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  2. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
  3. 8η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2022.
  4. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2023.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος