Πρόσκληση Δ. Σ. 25-05-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 18 Μαΐου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ :  2376
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Μεγαλόχαρης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 2. Αποδοχή μελέτης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Αστροχωρίου Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 3. Συγκρότηση επιτροπών για το έργο «Βελτίωση πρόσβασης προς Καστανιά της Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και προμηθειών του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 5. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Φ. Ο. Π. Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2017».
 6. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Φ. Ο. Π. Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2017».
 7. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση – συντήρηση δρόμων Παλαιοχωρακίου και Δημαριού Τ. Κ. Δημαριού του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 8. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Ηχητική κάλυψη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2018».
 9. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός περιόδου 2017 – 2018».
 10. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 11. Καθιέρωση 24ης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας ληξιαρχείων.
 12. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
 13. Καθορισμός θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ.
 14. Τροποποίηση της με αριθμό 44/2018 απόφασης του Δ. Σ. που αφορά προγραμματική σύμβαση.
 15. Έγκριση συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στην Τ. Κ. Βελεντζικού.
 16. 4η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2018.
 17. Καθορισμός εργασιών του έργου «Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 18. Καθορισμός εργασιών του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 19. Καθορισμός εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 20. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη»
 21. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο«Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 22. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 23. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Συντήρηση αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς».
 24. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Συντήρηση αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Κλειδίου».
 25. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Μεσοπύργου και Άνω Πέτρας».
 26. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Βελτίωση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μηλιανά προς Αλώνια Τ. Κ. Μηλιανών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 27. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2018»
 28. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη 2018».
 29. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Συντήρηση βελτίωση κτιρίων Δ. Ε. Τετραφυλίας 2018».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος