Πρόσκληση Δ.Σ. 13-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 9 Ιουλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.:  3406
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 13η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ανάρτηση οικιστικών πυκνώσεων για τους δασικούς χάρτες σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3889/2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος