Πρόσκληση Δ.Σ. 06-11-2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη, 02 Νοεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5725
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 06η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Αποδοχή μελέτης της προμήθειας «Προμήθεια νέου Μηχανήματος έργου Φορτωτή – Εκσκαφέα».
  2. Έγκριση και αποδοχή μελετών του υποέργου «Προμήθεια και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης δήμου Γ. Καραϊσκάκη».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος