ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 14η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. 1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2014».
 2. 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύνταξης της μελέτης «Ενεργειακή μελέτη Βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 3. 3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύνταξης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 4. 4. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στο Δήμο Γεωργίου  Καραϊσκάκη».
 5. 5. Σχετικά με την έγκριση μετακίνησης δημάρχου για παρακολούθηση ημερίδας στη Θεσσαλονίκη.
 6. 6. Αναγραφή των ονομάτων των πεσόντων στο μνημείο της Τ. Κ. Βελεντζικού
 7. 7. Έγκριση αιτήσεων για χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου.
 8. 8. Συζήτηση επί αιτήσεως του Κέντρου Πρόληψης Ν. Άρτας.
 9. 9. Συζήτηση επί αιτήσεως ιερέως Πέτσα Βασίλειου.
 10. 10. Σχετικά με την υλοτόμηση ξυλείας ελάτης από το δημοτικό δάσος της Τ. Κ. Ελάτης Δ. Ε. Τετραφυλίας.
 11. 11. Καθορισμός εργασιών του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».

12. 2η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας