ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 4/2021 ανακοίνωσης – Διαδικασία αντιρρήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, αναρτήθηκαν στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 4/2021 ανακοίνωσης.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gkaraiskakis.gr.

Για να δείτε τους ΠΙΝΑΚΕΣ, πατήστε ΕΔΩ.