Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ

Με σκοπό τη διευκόλυνση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, καθώς και των ΚΕΠ, ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ, παρέχονται διευκρινίσεις (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ) στο πλαίσιο του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, για τον καθορισμό των κατηγοριών πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών, που: (Α) δικαιούνται ΑΜΚΑ, (Β) δεν δικαιούνται ΑΜΚΑ, καθώς και (Γ) την κατηγορία των πολιτών, οι οποίοι για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο