ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Κ.Ε.Α. για έναν μήνα – Δεν απαιτείται να μεταβείτε στον Δήμο

Λόγω εφαρμογής εκτάκτων μέτρων παρατείνεται αυτοδίκαια η ισχύς της αίτησή σας για ένα μήνα.

Δεν απαιτείται να μεταβείτε στο Δήμο.

Σε περίπτωση που υπάρχει νέα εγκεκριμένη αίτηση, αυτή θα ισχύει για ένα εξάμηνο.