Ορισμός τακτικών μελών Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ζ33Ω9Ξ-65Α)

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου, κ. Περικλή Μίγδου, οι Αντιδήμαρχοι κ. Χήτας Βασίλειος του Ευαγγέλου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος, και ο κ. Καλαμπόκης Παναγιώτης του Νικολάου, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το κείμενο της απόφασης.