Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 26-09-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  21 Σεπτεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3056
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 26η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

                                  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών περιβάλλοντος χώρου κτιρίου αγροτικού ιατρείου στον οικισμό Παλαιοχωράκι της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις Τ. Κ. Διασέλου και Άνω Πέτρας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».
 3. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 4. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2022.
 5. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής κατά του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων από την Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ.
 7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ.
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 9. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση κεντρικών πλατειών Γιαννιώτης Σκουληκαριάς και Ζυγού Διχομοιρίου».
 10. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2020».
 11.  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση οικισμού Ντόβρας Τοπικής Κοινότητας Βελεντζικού του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος