Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 26-05-2021(κατεπείγουσα συνεδρίαση)

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 24 Μαΐου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1697
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 26η του μηνός Μαΐου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης : «Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
 2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης : «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών ψηφιακών υδρομετρητών και ενσωμάτωσή τους στα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης υποδομών ύδρευσης του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
 3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης : «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης  του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
 4. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ » στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
 5. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης : «Ωρίμανση έργων και δράσεων Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για την υλοποίηση του Προγράμματος “ Αντώνης Τρίτσης”» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
 6. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης : «Ψηφιακές υποδομές ανάπτυξης πολιτισμικού αποθέματος Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
 7. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης : «Βιοκλιματική ανάπλαση στη βάση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής χώρων επετειακών εκδηλώσεων κήρυξης της επαναστάσεως του 1821» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
 8. Έγκριση μελέτης «Δράσεις δημοσιότητας της Πράξης Βιοκλιματική ανάπλαση στη βάση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής χώρων επετειακών εκδηλώσεων κήρυξης της επαναστάσεως του 1821»
 9. Έγκριση μελέτης «Αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών και της εικονικής πραγματικότητας ανάδειξης πολιτισμικού αποθέματος Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη»
 10. Έγκριση μελέτης «Δράσεις δημοσιότητας της Πράξης Ψηφιακές υποδομές ανάπτυξης πολιτισμικού αποθέματος Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη»
 11. Έγκριση μελέτης «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων»
 12. Έγκριση μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού σταθμών  φόρτισης  ηλεκτρικών οχημάτων   και  υπηρεσιών εγκατάστασης και εκπαίδευσης»
 13. Έγκριση μελέτης «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών ψηφιακών υδρομετρητών και ενσωμάτωσή τους στα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης υποδομών ύδρευσης του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
 14. Έγκριση μελέτης «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης  του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
 15. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση μήνυσης κατά του αντιδημάρχου κ. Κουτσαλάρα Παναγιώτη.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι: Τη Δευτέρα 31η Μαΐου 2021, λήγει η προθεσμία υποβολής των προτάσεων χρηματοδότησης για ένταξη των πράξεων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και η μη έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων συνεπάγεται ζημία για τα συμφέροντα του δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος