Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 26-02-2019 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 26 Φεβρουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 822
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απ’ ευθείας ανάθεση αποχιονισμού οδικού δικτύου στη Δ. Ε. Τετραφυλίας.
  2. Απ’ ευθείας ανάθεση αποχιονισμού οδικού δικτύου στη Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, από τις χιονοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην οδική επικοινωνία και έχουν αποκλειστεί οικισμοί.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος