Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 25-05-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 21 Μαΐου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1761
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 25η του μηνός Μαΐου του 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

  1. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Λιακτσίρα και Καψάλη της Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης».
  2. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Κλαγκέικα και Βρακοζωνέικα της Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης».
  3. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών περιβάλλοντος χώρου κτιρίου αγροτικού ιατρείου στον οικισμό Παλαιοχωράκι της Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  4. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις Τ.Κ. Διασέλλου και Άνω Πέτρας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».
  5. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Δημαριού της ΔΕ Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Παλαιοχωρακίου της Τ.Κ. Δημαριού».
  7. Σύνταξη σχεδίου 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος