Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 24-12-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  20 Δεκεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4695
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 24η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας προμηθειών.
 2. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 3. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 4. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής ψυχαγωγίας ανηλίκων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από ένταλμα προπληρωμής.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Δημαριού και Κλειδίου προς περιοχές Φωτοπουλέικα, Αντωνέικα και Γεμμέικα».
 7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 8. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για χρήση «δάνειας» της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο «Ασφαλτόστρωση οικισμού Ντόβρας Τοπικής Κοινότητας Βελεντζικού του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 9. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για χρήση «δάνειας» της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην Τοπική κοινότητα Άνω Πέτρας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 10. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για χρήση «δάνειας» της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο «Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδικού δικτύου της έδρας της Τ. Κ. Κλειδίου».
 11. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για χρήση «δάνειας» της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2020».
 12. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για χρήση «δάνειας» της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο «Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2019».
 13. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για χρήση «δάνειας» της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο «Ανάπλαση – διαμόρφωση κεντρικών πλατειών Γιαννιώτης Σκουληκαριάς και Ζυγού Διχομοιρίου».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος