Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 22-11-2019 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 21 Νοεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 5371
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 22η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τα αιτήματά μας για πρόσληψη τακτικού προσωπικού, με πλήρη ανάλυσή τους θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου έως την 26η Νοεμβρίου τρέχοντος έτους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος