Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 21-03-2022

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  17 Μαρτίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 682
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 21η Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού του δήμου Γ. Καραϊσκάκη έτους 2022 μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου.
  2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Κλαγκέικα και Βρακοζωνέικα της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος