Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 20-07-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 16 Ιουλίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2981
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                     

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 20η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 της Κοινωφελούς επιχείρησης.
  2. Διαγραφή οφειλής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος