Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 19-06-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 15 Ιουνίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2283
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 19η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

                                                               ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου  από εντάλματα προπληρωμής.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ασφαλίστρων μηχανημάτων έργων του δήμου.
  3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Λιακτσίρα και Καψάλη της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
  4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Κλαγκέικα και Βρακοζωνέικα της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
  5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών περιβάλλοντος χώρου κτιρίου Αγροτικού Ιατρείου στον οικισμό Παλαιοχωράκι της Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη»
  6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις Τ. Κ. Διασέλλου και Άνω Πέτρας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».
  7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση δρόμων από Πέρδικα Μηλιανών και από Βρυστό Μηλιανών προς Μηλιανά της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2019».
  9. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος