Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 18-07-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  14 Ιουλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2124
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 18η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Σύνταξη σχεδίου 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022.
  2. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
  3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
  4. Σχετικά με την σύναψη επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. & Δανείων για το έργο «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» ενταγμένου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
  5. Παράταση προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών.
  6. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2022 – 2023.
  7. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής κατά του δήμου από την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
  8. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση κεντρικών πλατειών Γιαννιώτη Σκουληκαριάς και Ζυγού Διχομοιρίου».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος