Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 15-05-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 11 Μαΐου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1606
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου 43 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’), την 15η Μαΐου του 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών έκδοσης αδειών νέων μηχανημάτων έργων και πληρωμή τελών χρήσης τους.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή πρόσθετων τελών στον ΕΦΚΑ.
  3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλου».

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  με αποστολή e-mail στη διεύθυνση που σας στάλθηκε η παρούσα πρόσκληση καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος