Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 14-01-2022(κατεπείγουσα συνεδρίαση)

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 13 Ιανουαρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 78
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 14η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην θέση Μύλος της Τ. Κ. Μεγαλόχαρης».
  2. Απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας «Αποχιονισμός του οδικού δικτύου στις Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη και Ηράκλειας».
  3. Απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας «Αποχιονισμός του οδικού δικτύου στη Δ. Ε. Τετραφυλίας».  

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, λόγω κατολίσθησης – καθίζησης εδάφους έχει αποκοπεί η οδική επικοινωνία μεταξύ των οικισμών Άγιος Γεώργιος και Ποτιστικά Μεγαλόχαρης, και, λόγω του χιονιού απαιτείται καθαρισμός των δρόμων προκειμένου να αποκατασταθεί η οδική επικοινωνία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος