Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 13-12-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  08 Δεκεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4543
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 13η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ‘Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του δήμου έτους 2022.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας απορριμματοφόρου οχήματος.
  3. Απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μοναστήρι Παναγίας Μεγαλόχαρης μέχρι τον οικισμό Άγιος Γεώργιος της Τ. Κ. Μεγαλόχαρης».
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – Π. Θαναρέικο Τ. Δ. Διασέλλου».
  6. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης:  «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  7. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης:  «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση ελευθέρων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος