Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 13-05-2020 (κατεπείγουσα)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 13 Μαΐου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1640
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου 43 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’), την 13η Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 12:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης αντλίας ύδρευσης στο υδραγωγείο  Μεγάλης Βρύσης –  Γάβρου της κοινότητας Μεγαλόχαρης.

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η αντλία και το μοτέρ του υδραγωγείου που υδροδοτεί τον οικισμό Κρύας Βρύσης και Ποτιστικών καταστράφηκε και οι οικισμοί έχουν μείνει χωρίς νερό ύδρευσης.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  με αποστολή e-mail στη διεύθυνση που σας στάλθηκε η παρούσα πρόσκληση καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος