Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 10-08-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 6 Αυγούστου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3350
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                     

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 10η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Σύνταξη απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019.
  2. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021.
  3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Μηλιανών».
  4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Δημαριού της ΔΕ Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Λιακτσίρα και Καψάλη της Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης».
  2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Κλαγκέικα και Βρακοζωνέικα της Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης».
  3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση ζημιών περιβάλλοντος χώρου κτιρίου αγροτικού ιατρείου στον οικισμό Παλαιοχωράκι της Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις Τ.Κ. Διασέλλου και Άνω Πέτρας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».
  5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Παλαιοχωρακίου της Τ.Κ. Δημαριού».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος