Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 10-05-2022

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  06  Μαΐου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1124
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 10η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών δημοτικών έργων.
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση του δρόμου από Πέρδικα Μηλιανών προς επαρχιακό δρόμο Άρτας – Καρδίτσας».
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου από τον οικισμό Πλακουτσέικα προς Ιερά Μονή Ροβέλιστας».
  5. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
  6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  7. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
  8. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
  9. Σύνταξη σχεδίου 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2022.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος