Κλειστή η οδική σύνδεση Άνω Καλεντίνη-Διχομοίρι-Ρετσιανά-Καστανιά

Κλειστή θα παραμείνει με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων) λόγω εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση και του δεύτερου τμήματος του κατεστραμμένου οδοστρώματος η οδική σύνδεση: Άνω Καλεντίνη – Διχομοίρι – Ρετσιανά – Καστανιά στη θέση Μαραθόρεμα Διχομοιρίου από Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00 π.μ. και για 20 μέρες περίπου.
Η κίνηση των οχημάτων από την Άνω Καλεντίνη προς την ορεινή περιοχή θα γίνεται μέσω Τυμπά – Διχομοιρίου, ενώ η κίνηση προς την Άνω Καλεντίνη και Άρτα θα γίνεται μέσω Διχομοιρίου – Τυμπά.