Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου

Προϋπολογισμός (με Αναθεώρηση και ΦΠΑ) :

73.000,00 €

Ημερομηνία Δημοπρασίας : 14 Νοεμβρίου 2017 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ