Στην Άνω Καλεντίνη η 1η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ του έργου «Extrovert Roads» του Προγράμματος INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020»

 

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη σαν επικεφαλής εταίρος της πράξης EXTROVERT ROADS σε συνεργασία με το Δήμο Δρόπολης σας προσκαλούν σε Διεθνή διάσκεψη στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Άνω Καλεντίνη την 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 πμ με θέμα:

Παρουσίαση πράξης
“MUNICIPAL ROADS RESTORATION TO ELIMINATE ISOLATION OF MOUNTAINOUS AND DISADVANTAGED REGIONS”
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: EXTROVERT ROADS  –  ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΔΡΟΜΟΙ

Στόχος της διάσκεψης αποτελεί η αναλυτική παρουσίαση

  • του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης
  • της εταιρικής σχέσης υλοποίησης της πράξης
  • οι ανάγκες τις οποίες αποσκοπεί να καλύψει η πράξη
  • οι στόχοι, τα παραδοτέα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης
  • της σημασίας διασυνοριακών συνεργασιών
  • του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE -ALBANIA 2014-2020

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πράξης MUNICIPAL ROADS RESTORATION TO ELIMINATE ISOLATION OF MOUNTAINOUS AND DISADVANTAGED REGIONS που έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE -ALBANIA 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαική Ενωση (85%) και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και Αλβανίας (15%)


The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania